Hvis du ikke bliver viderestillet til http://apps.techcollege.dk/elevfest, klik på linket